Lidmaatschap

De volgende formulieren staan voor u klaar.
aanmelden
gegevens wijzigen
opzeggen

Het lidmaatschap van “De Glasbaars” biedt u de volgende voordelen:

. Tien keer per jaar het verenigingsblad “Tussen Lange Jaap en Kuitje” in de bus met daarin alles over de vereniging en de hobby,
. Een abonnement op het bondsblad van de NBAT Het Aquarium (in kleur)
. Aankoop van vissen, planten en aquarium artikelen in onze visbeurs, tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
. Meerdere keren per jaar een lezing, waardoor u meer te weten komt over uw hobby, of interessante nieuwe ideeën opdoet.
. Via medeleden kunt u goedkoop in het bezit komen van vissen en planten voor uw aquarium of vijver
. Tijdens de openingstijden kunnen de leden terecht in ons gezellige clubhuis aan de Rozenstraat om onder genot van een kopje koffie of een ander drankje te praten over onze gemeenschappelijke hobby of om advies in te winnen. Verder voor het testen van uw aquariumwater, het eventueel aanschaffen van vissen, planten, osmosewater of andere aquariumartikelen.

Moet u beslist lid zijn van een aquarium vereniging?

Welnee……

. als u het allemaal alleen wilt doen ook fouten maken (die vaak geld kosten) en zelf wilt uitzoeken waarom het fout ging
. als u niet met anderen over uw hobby wilt praten
. als u geen behoefte heeft aan goede raad
. als u een aquarium wel mooi vindt, zolang die maar bij een ander staat Nee, dan heeft u geen hulp van mede-aquarium liefhebbers nodig!

MAAR……

. als u met een aquarium wilt beginnen en er eerst iets meer van wilt weten (wat heel verstandig is)
. als u van de ervaringen van anderen wilt profiteren en zo voorkomen dat u dezelfde fout maakt,
. als u het leuk en nuttig vindt om elke maand een informatief clubblad te ontvangen,
. als u met anderen over uw liefhebberij wilt praten en tevens uw eigen ervaringen dienstbaar wilt maken,
. als u bovendien maandelijks een prachtig aquarium tijdschrift wilt ontvangen

JA

. dan MOET U WEL lid worden van een aquariumvereniging !

Maak dan nu eens kennis met de aquarium vereniging “De Glasbaars” .

Wat kost het?

Lidmaatschap: De contributie voor het lidmaatschap bedraagt per jaar € 80,-
(inclusief de uitgave van het verenigingsblad en een abonnement op het bondsblad van de N.B.A.T. ‘Het Aquarium’)
Lidmaatschap: De contributie voor het lidmaatschap, tevens lidmaatschap N.B.A.T, bedraagt per jaar € 55,-
(inclusief de uitgave van het verenigingsblad)
Jeugdlidmaatschap: De contributie voor het jeugdlidmaatschap (leeftijd tot en met 17 jaar) bedraagt  per jaar
€ 72,- (Inclusief de uitgave van het verenigingsblad en een abonnement op het bondsblad van de N.B.A.T. “Het Aquarium”)
Donateurschap: De (minimale) bijdrage van het donateurschap per jaar bedraagt € 39,-
(inclusief het verenigingsblad)

Aanmelden kan geschieden tijdens de openingstijden bij medewerkers van de visbeurs.

Betaling is alleen mogelijk middels automatische incasso naar giro NL80INGB0001618092 ten name van de penningmeester a.v. “De Glasbaars” waarvoor bij inschrijving een machtiging dient te worden ondertekend.

Opzegging dient schriftelijk vóór, 1 oktober van het lopende verenigingsjaar, te geschieden bij de ledenadministratie (zie pagina 3 van het verenigingsblad)